en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard je program pro výuku psaní na klávesnici pomocí všech prstů. K tomu je třeba zlepšit své motorické dovednosti, tj. přesné, záměrné pohyby prstů, které automaticky stisknou dané písmeno bez vizuální kontroly.

Psaní všemi deseti, známé také jako psaní naslepo, je způsob zadávání znaků na psacím stroji nebo klávesnici počítače, který může výrazně zlepšit rychlost psaní. Tato metoda umožňuje sledovat výsledek zadaného znaku přímo na obrazovce monitoru, což zcela eliminuje potřebu neustálého pohledu na klávesnici a také umožňuje psát podle sluchu a bez spuštění očí z notebooku. Tím se zkracuje čas a snižuje námaha.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1953