en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard er et program for å lære å skrive på tastaturet, ved hjelp av alle fingrene. For å gjøre dette må du forbedre motoriske ferdigheter, dvs. presise, forsettlige fingerbevegelser som automatisk trykker på et gitt brev uten visuell kontroll.

Touchmetoden, også kjent som blindskriving, er en måte å skrive inn tegn på en skrivemaskin eller et tastatur som kan forbedre skrivehastigheten betydelig. Denne metoden lar deg spore resultatet av det angitte tegnet direkte på skjermen, noe som helt eliminerer behovet for å hele tiden se på tastaturet, og lar deg også skrive etter øret, eller uten å ta øynene av notisboken. Dette forkorter tiden og reduserer innsatsen.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1954