en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard je program na učenie sa písať na klávesnici bez toho, aby ste sa pozerali všetkými prstami. K tomu je potrebné zlepšiť motoriku, teda presné zámerné pohyby prstov, ktoré automaticky stlačia dané písmeno bez vizuálnej kontroly.

Dotykové písanie, známe aj ako písanie naslepo, je spôsob zadávania znakov na písacom stroji alebo klávesnici počítača, ktorý môže výrazne zlepšiť rýchlosť písania. Táto metóda vám umožňuje sledovať výsledok zadaného znaku priamo na obrazovke monitora, čo úplne eliminuje potrebu neustáleho pozerania sa na klávesnicu a tiež vám dáva možnosť písať podľa ucha a bez toho, aby ste spustili oči z monitora. Vďaka tomu znižuje čas a úsilie.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
96