en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard היא תוכנית ללמוד להקליד על המקלדת, באמצעות כל האצבעות. כדי לעשות זאת, אתה צריך לשפר את הכישורים המוטוריים שלך, כלומר תנועות אצבע מדויקות ומכוונות שילחצו אוטומטית על אות נתונה ללא שליטה חזותית.

הקלדת מגע, הידועה גם בשם הקלדה עיוורת, היא דרך להזין תווים במכונת כתיבה או במקלדת מחשב שיכולה לשפר באופן משמעותי את מהירות ההקלדה שלך. שיטה זו מאפשרת לך לעקוב אחר התוצאה של התו שהוזן ישירות על מסך הצג, אשר מבטל לחלוטין את הצורך להסתכל כל הזמן על המקלדת, וגם מאפשר לך לכתוב על ידי האוזן, או בלי להסיר את העיניים מן המחברת. זה מקצר את הזמן ומקטין מאמץ.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
95