en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard është një program për të mësuar të shtypni në tastierë, duke përdorur të gjithë gishtat. Për ta bërë këtë, ju duhet të përmirësoni aftësitë tuaja motorike, pra lëvizjet e sakta, të qëllimshme të gishtave që automatikisht do të shtypin një letër të caktuar pa kontroll vizual.

Tipizimi me prekje, i njohur edhe si daktilografimi i verbër, është një mënyrë për të hyrë në karaktere në një makinë shkrimi ose tastierë kompjuteri që mund të përmirësojë ndjeshëm shpejtësinë tuaj të daktilografimit. Kjo metodë ju lejon të gjurmoni rezultatin e karakterit të hyrë direkt në ekranin e monitorit, i cili eliminon plotësisht nevojën për të shikuar vazhdimisht tastierën, dhe gjithashtu ju lejon të shkruani me vesh, ose pa i hequr sytë nga blloku i shënimeve. Kjo shkurton kohën dhe zvogëlon përpjekjet.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1953