en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard to program do nauki pisania na klawiaturze bez patrzenia przy użyciu wszystkich palców. W tym celu należy usprawnić motorykę, czyli precyzyjne zamierzone ruchy palców, które automatycznie bez kontroli wzrokowej wcisną zadaną literę.

Pisanie dotykowe zwane też pisaniem na ślepo, to sposób wprowadzania znaków na klawiaturze maszyny do pisania lub klawiaturze komputera, który może znacznie poprawić szybkość pisania. Sposób ten umożliwia śledzenie wyniku wprowadzonego znaku bezpośrednio na ekranie monitora, co pozwala całkowicie wyelminować konieczność ciągłego spoglądania na klawiaturę, daje też możliwość pisania ze słuchu, a przy przepisywaniu - bez odrywania wzroku. Przez co skraca czas i zmniejsza wysiłek.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
96