en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard là một chương trình để học cách gõ trên bàn phím, sử dụng tất cả các ngón tay. Để làm điều này, bạn cần cải thiện kỹ năng vận động của mình, tức là chuyển động ngón tay chính xác, có chủ ý sẽ tự động nhấn một chữ cái nhất định mà không cần điều khiển trực quan.

Nhập cảm ứng, còn được gọi là gõ mù, là một cách nhập ký tự trên máy đánh chữ hoặc bàn phím máy tính có thể cải thiện đáng kể tốc độ đánh máy của bạn. Phương pháp này cho phép bạn theo dõi kết quả của ký tự đã nhập trực tiếp trên màn hình điều khiển, giúp loại bỏ hoàn toàn nhu cầu liên tục nhìn vào bàn phím, đồng thời cho phép bạn viết bằng tai hoặc không rời mắt khỏi sổ ghi chép. Điều này rút ngắn thời gian và giảm công sức.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
96