en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard – бул бардык манжаларыңызды колдонбостон алиптергичке терүүнү үйрөнүү программасы. Бул үчүн мотор көндүмдөрүн, башкача айтканда, көзгө көрүнгөн көзөмөлсүз берилген катты автоматтык түрдө баса турган манжалардын так атайы кыймылдарын жакшыртуу зарыл.

Тийүү терүү, ошондой эле сокур терүү катары белгилүү, терүү ылдамдыгын бир кыйла жогорулата алат машинка же компьютер алиптергичте символдорду киргизүү жолу болуп саналат. Бул ыкма алиптергичти үзгүлтүксүз кароо зарылдыгын толугу менен жогото турган монитор экранында киргизилген мүнөздүн натыйжасын түздөн-түз ээрчип жүрүүгө мүмкүндүк берет, ошондой эле кулак менен терүү мүмкүнчүлүгүн берет жана монитордон көзүңөрдү албастан. Натыйжада убакытты жана күч-аракетти кыскартат.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1954