en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard нь бүх хуруугаа ашиглахгүйгээр товчлуур дээр бичиж сурах зориулалттай програм юм. Ингэхийн тулд моторт ур чадварыг сайжруулах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл хурууны оновчтой санаатай хөдөлгөөн. Энэ нь өгөгдсөн үсгийг харааны хяналтгүйгээр автоматаар дарах болно.

Touch typing буюу мөн blind typing гэж нэрлэгддэг нь бичгийн машин эсвэл компьютерийн товчлуур дээр үсэг оруулах арга юм. Энэ нь таны бичгийн хурдыг ихээхэн сайжруулдаг. Энэ арга нь орж ирсэн дүрийн үр дүнг монитор дэлгэц дээр шууд дагах боломжийг олгодог. Энэ нь товчлуурыг байнга харах шаардлагыг бүрэн үгүй болгодог. Мөн танд чихээр бичих, монитороос нүдээ салгахгүйгээр бичих чадварыг өгдөг. Үүний үр дүнд цаг хугацаа, хичээл зүтгэлийг багасгадаг.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1954