en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard

ComputerKeyboard – ähli barmaklaryňyzy ulanmazdan kläbiň üstünde ýazyşmagy öwrenmegiň programmasy. Munuň üçin motoryň ussatlygyny, ýagny barmaklaryň takyk bilkastlaýyn hereketlerini kämilleşdirmek zerurdyr. Bu hereketler berlen harpy wizual kontrolsyz awtomatik basar.

Kör typmak diýip hem atlandyrylýan touch ýazmak – ýazýan ýa-da kompýuteriň kläbine harplary girizmegiň bir usulydyr. Bu bolsa siziň ýazylyş tizligiňizi düýpli gowulandyryp bilýär. Bu usul monitor ekranynda girilen belginiň netijesine göni eýermäge mümkinçilik berýär. Bu usul kläbiň ekranyna hemişe seretmek zerurlygyny doly aradan aýyrýar. Şeýle hem size gulagyňyz bilen we gözüňizi monitordan çykarman ýazyp bilmäge mümkinçilik berýär. Netijede, wagtyňy we güýmenmeni azaldýar.


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1954