en_US

ComputerKeyboard app for learning typing computer keyboard


ComputerKeyboard program for learning typing computer keyboard ComputerKeyboard

                            Version: 9N2CCP66TZV7

ComputerKeyboard


KeyboardLayout ( keyboard layout) :
fy-NL
intl-NL (INTL)
nl-NL


typen op een Nederlandse toetsenbordindeling fy-NL
typen op een Nederlandse toetsenbordindeling intl-NL
typen op een Nederlandse toetsenbordindeling nl-NL

Toetsenbordindeling - een nauwkeurig gedefinieerde opstelling van letters, cijfers en andere functietoetsen op een typemachine of computertoetsenbord, gebruikt om tekens in te voeren.

De populairste toetsenbordindeling:
AZERTY
QWERTY
QWERTZ
en andere:
COLEMAK
DVORAK


sales@computerkeyboard.it
ComputerKeyboard
1953